Lắp ráp chi tiết máy bóc vỏ lụa nhân điều

Gia công lắp ráp cụm đầu thổi khí máy bóc vỏ lụa nhân điều

Sau khi lên thiết kế, cắt laser và tiến hành hàn lắp ráp

 

 

Viết bình luận