Nhà Máy Ống Thép

Thi công hệ thống điện cho nhà máy ống thép của Tập Đoàn Dầu Khí tại Vàm Láng, Gò Công Đông, Tiền Giang

Viết bình luận